MEGA OPRUIMING: clip-ho riempjes zonder gesp voor 1euro
op=op

Disclaimer

Privacy
U kunt de webshop van Toys42Hands bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of om een online bestelling te kunnen verwerken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
 
Aansprakelijkheid
Deze website en de content (alle in de website aanwezige informatie) wordt met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Toys42Hands streeft naar het geven van correcte, complete en actuele informatie, echter aanvaardt Toys42Hands geen aansprakelijkheid ten aanzien van (type-) fouten of mogelijke andere onjuistheden van het getoonde. Toys42Hands behoudt zich het recht voor de inhoud van de website aan te passen op ieder gewenst moment. Toys42Hands is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen, óf voor websites die verwijzen naar de Toys42Hands website.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 Het auteursrecht op deze website berust bij Toys42hands of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Toys42hands. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Toys42hands.
 
Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact opnemen met info@toys42hands.nl
 
Deze disclaimer is van toepassing op de gehele Toys42Hands website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
star trash out check cart down facebook heart heart-filled instagram left mail phone pinterest plus right search twitter up youtube