Tijd inzichtelijk maken met timers

03 Nov, 2020 8

Tijd is ontzettend abstract. Je kunt het niet zien, horen, voelen of ruiken. Toch wordt onze dag voor het grootste gedeelte bepaalt door tijd. Hoe laat je ergens moet zijn, wanneer je klaar moet zijn met iets of hoe lang je nog moet wachten.
Dit geldt voor onze kinderen ook.
Het zetten van een alarm kan fijn zijn om te horen wanneer je moet stoppen. Het nadeel daarvan is dat je kind niet kan zien hoeveel tijd het nog heeft. Ook als je kind al wel kan klokkijken vraagt dit behoorlijk wat van het werkgeheugen. De tijd verandert immers steeds, waardoor je kind telkens moet blijven rekenen hoe lang het nog de tijd heeft.

Om die reden kan het handig zijn om de tijd letterlijk inzichtelijk te maken doormiddel van een klokje. Voor deze blog mocht ik het tijd- duur klokje en de tijdwijzer testen.

Wat bij beide klokjes opvalt is dat het een duidelijke wijzer plaat heeft. Ook werken ze allebei met een draaiknop om zo de juiste tijd weer te geven. Het tijdwijzer klokje is een stuk groter dan het tijd- duur klokje. Bij beide klokken wordt het vlak minder groot naarmate de tijd verstrijkt.
Ze geven allebei een geluidssignaal wanneer de tijd voorbij is.

Tijd- duurklokje

Dit is een klein handzaam klokje, voorzien van een magneet op de achterzijde. Dit maakt het makkelijk om bijvoorbeeld op de koelkast of in ons geval aan de afzuigkap te hangen. Het klokje is handig in gebruik en wil ik om die reden ook graag buiten bereik van onze peuter houden. Onze slimmerd heeft namelijk meteen door dat er meer tijd te halen is wanneer je de knop de juiste kant op draait. Het mooie van deze klok is dat het met drie kleuren werkt, rood, geel en groen, waarbij het groene vlak als laatste verdwijnt. Hierdoor is het in één oogopslag te zien hoeveel tijd er al verstreken is. Het klokje tikt hoorbaar, maar mijns inziens niet in die mate dat het storend is.

Tijdwijzer

De tijdwijzer is een stuk groter dan het tijd- duurklokje. Het is voorzien van een handige standaard zodat hij makkelijk op tafel te zetten is. Deze zou wat mij betreft ideaal zijn wanneer je aan een groepje kinderen wilt laten weten hoeveel tijd ze nog hebben. De tijdwijzer tikt een stuk luider dan het tijd-duur klokje, wat wellicht als storend kan worden ervaren wanneer het te dichtbij staat. De tijdwijzer heeft 1 blauw gekleurd vlak. Dit zorgt voor rust in het visuele vlak. Doordat ook hier het vlak steeds een beetje kleiner wordt naarmate de tijd verstrijkt, maar er niet van kleur wordt gewisseld kan ik me voorstellen dat kinderen die makkelijk tijddruk ervaren, hier minder last van hebben bij de tijdwijzer.

Conclusie

Al met al zou ik er daarom voor kiezen het tijd-duur klokje in te zetten voor individueel gebruik. Hij klein, handzaam, voorzien van verschillende kleuren en makkelijk naast het kind te leggen of ergens op te hangen. De tijdwijzer is geschikter wanneer je werkt met een groepje kinderen, dat je graag wilt ondersteunen met een tijdklok.

Toys42hands